Tekken: Blood Vengeance

Synopsis: Jin, his father, Kazuya, and his grandfather Heihachi battle to control the M Cell.

Synopsis: Jin, his father, Kazuya, and his grandfather Heihachi battle to control the M Cell.

Cast: Isshin Chiba, Yuki Matsuoka, Mamoru Miyano, Ryotaro Okiayu, Maaya Sakamoto, Akeno Watanabe, ... View More

Cast: Isshin Chiba, Yuki Matsuoka, Mamoru Miyano, ... View More

Directed By: Yoichi Mori