Revenge of the Pearl Queen

Synopsis: A beautiful young woman falls off a ship and washes up on an island where five castaways reside.

Synopsis: A beautiful young woman falls off a ship and washes up on an island where five castaways reside.

Cast: Ken Utsui, Shigeru Amachi, Susumu Fujita, Tetsuro Tanba, Michiko Maeda, Saburo Sawai

Cast: Ken Utsui, Shigeru Amachi, Susumu Fujita, ... View More

Directed By: Toshio Shimura