Hu-Du-Men

Synopsis: As Hong Kong readies to become part of China, a woman's (Josephine Siao) life goes through many changes.

Synopsis: As Hong Kong readies to become part of China, a woman's (Josephine Siao) life goes through many changes.

Cast: Josephine Siao, Anita Yuen, Daniel Chan, Chung Kai-fai, Waise Lee, Tam Sin-hung, ... View More

Cast: Josephine Siao, Anita Yuen, Daniel Chan, ... View More

Directed By: Shu Kei