Drifters

Synopsis: An aimless slacker (Duan Long) reconnects with his son while having an affair with a member (Shu Yan) of an opera troupe.

Synopsis: An aimless slacker (Duan Long) reconnects with his son while having an affair with a member (Shu Yan) of an opera troupe.

Cast: Duan Long, Shu Yan, Zhao Yiwei, Jin Peizhu, Ke Da, Zheng Jianlun, ... View More

Cast: Duan Long, Shu Yan, Zhao Yiwei, ... View More

Directed By: Wang Xiaoshuai